ஈகைப்பேரொளி முருகதாசன் திடலில் உணவுத்தவிர்பு போராட்டம் 2ம் நாளாக தொடர்கின்றது.- காணொளி

56 0

தமிழின அழிப்பிற்கு அனைத்துலக சுயாதீன விசாரணையினை வலியுறுத்தி 16ம் நாளாக தொடரும் அறவழிப்போராட்டம். இன்று 23.02.2021 , செவ்வாய் கிழமை ஈகைப்பேரொளி முருகதாசன் திடலில் உணவுத்தவிர்பு போராட்டம் 2ம் நாளாக தொடர்கின்றது.