காரைநகரில் கடற்படையினரின் காணி அபகரிப்பு தொடர்ப்பாக கருத்து தெரிவித்த செல்வராசா கஜேந்திரன் (காணொளி )

49 0

காரைநகரில் கடற்படையினரின் காணி அபகரிப்பு தொடர்ப்பாக கருத்து தெரிவித்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வராசா கஜேந்திரன்……..