வரவுசெலவுத் திட்டத்தின் இரண்டாவது வாசிப்பு 99 மேலதிக வாக்குகளால் நிறைவேற்றம்

25 0

இலங்கையின் 75ஆவது வரவுசெலவுத் திட்டத்தின் இரண்டாவது வாசிப்பு 99 மேலதிக வாக்குகளால் நிறைவேற்றப்பட்டது.

நிதி அமைச்சர் மஹிந்த ராஜபக்ஷவினால் கடந்த 17 ஆம் திகதி 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்ட யோசனை பாராளுமன்றில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

பிரதமரால் வரவு செலவு திட்ட யோசனை பாராளுமன்றில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பின்னர் இன்று வரையில் 4 நாட்களுக்கு இரண்டாம் வாசிப்பு மீதான விவாதம் இடம்பெற்றது.

அதன்படி, இன்று சற்று முன்னர் வரவு செலவு திட்ட இரண்டாம் வாசிப்பு மீதான வாக்கெடுப்பு இடம்பெற்றது.

அதனடிப்படையில் 201 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களில் ஆதரவாக 151 பேரும் எதிராக 52 பேரும் வாக்களித்துள்ளனர்.

மேலும், வரவு செலவுத் திட்டம் மீதான குழுநிலை விவாதம் 23 ஆம் திகதி முதல் டிசம்பர் 10 ஆம் திகதி வரை இடம்பெறவுள்ளது.