சிறிலங்கா இனவாத அரசினால் வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் நினைவுப்பாடல்.

278 0

எவராச்சும் என் கதையை கேப்பீங்களோ?

குரல்;- மீனா மணிவண்ணன்
வரிகள்;- துஷ்யந்தன்

இசை:- சிவஞ்ஜீவ் சிவராம்