இனுவில் கந்தசாமி கோவிலுக்கு முன்பாக இடம்பெற்ற தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் உரையாற்றி சட்டத்தரணி சுகாஸ் (காணொளி)

46 0

இனுவில் கந்தசாமி கோவிலுக்கு முன்பாக இடம்பெற்ற தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் உரையாற்றி சட்டத்தரணி சுகாஸ்………..