குருதி வடிந்த பொழுதுகளே நாம் குளறி அழுத இரவுகளே

808 0

ஆடற்கலைமணி திருமதி றெஜினி சத்தியகுமார் அவர்களின் ஆற்றுக்கை நிறைவுசெய்த மாணவர்களாகிய

திருமதி தீபனா தர்மபாலன், மற்றும் நிமலன் சத்தியகுமார் வழங்கும் முள்ளிவாய்க்கால் சமர்ப்பணம்!