சவேந்திர சில்வா இராணுவத்தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டமை, நல்லிணக்கத்தை சீர்குலைக்கும் – சிதாகாசானந்தா சுவாமிகள்(காணொளி)

118 0

சவேந்திர சில்வா இராணுவத்தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டமை, நல்லிணக்கத்தை சீர்குலைக்கும் என, சிதாகாசானந்தா சுவாமிகள் கவலை வெளியிட்டுள்ளார்