கோப்பாய் மாவீரர் துயிலுமில்லத்திற்கு முன்பாக சுடர் ஏற்றப்பட்டு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது (காணொளி)

36 0

யாழ்ப்பாணம் கோப்பாய் மாவீரர் துயிலுமில்லத்திற்கு முன்பாக, மாவீரர் தினத்தை முன்னிட்டு, சுடர் ஏற்றப்பட்டு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டுள்ளது. …………..

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.