டென்மார்க்கில் இடம்பெற்ற தைப்பொங்கல் விழா!

17130 0

கடந்த சனிக்கிழமை டென்மார்க்கில் இடம்பெற்ற டியலணூன் தமிழ் டெனிஸ் நட்புறவுச்சங்கத்தின் தைப்பொங்கல் விழாவில் இணுவையூர் சக்திதாசன் தலைமையில் பட்டிமன்றம் நடைபெற்றது.

இந்தியா இலங்கைத் தமிழர்கள் இணைந்து நடாத்தியிருந்தனர்.

Leave a comment