பிரிகேடியர் சு.ப தமிழ்ச்செல்வன் அவர்களுடைய நினைவு வணக்க நிகழ்வில் யேர்மனி அரசியல்பிரிவின் பொறுப்பாளர் திரு. திருநிலவன் அவர்கள் ஆற்றிய உரை.

491 0

பிரிகேடியர் சு.ப தமிழ்ச்செல்வன் அவர்களுடைய நினைவு வணக்க நிகழ்வில் யேர்மனி அரசியல்பிரிவின் பொறுப்பாளர் திரு. திருநிலவன் அவர்கள் ஆற்றிய உரை. 4.11.2023