முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நிமல் ஆர் பீரிஸ் கைது

250 0

முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நிமல் ஆர் பீரிஸ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவிக்கின்றனர்