முல்லைத்தீவு ஐயன்கன்குளத்தில், இடம்பெற்ற தாக்குதலில், உயிரிழந்த பாடசாலை மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் நினைவுகூரப்பட்டனர்(காணொளி)

230 0

முல்லைத்தீவு ஐயன்கன்குளத்தில், இடம்பெற்ற தாக்குதலில், உயிரிழந்த பாடசாலை மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் நினைவுகூரப்பட்டனர்…….