சிறப்பு அதி­ர­டிப்­படை முகா­மின் கழி­வு­கள் நேர­டி­யா­கவே பண்­ணைக் கட­லுக்­குள்!

49 0

யாழ்ப்­பா­ணம் சிறப்பு அதி­ர­டிப்­படை முகா­மின் கழி­வு­கள் நேர­டி­யா­கவே தனி­யான குழாய் வழி­யா­கப் பண்­ணைக் கட­லுக்­குள் செலுத்­தப்­ப­டு­வது தொடர்­பில் எவ­ருமே கண்­டு­கொள்­ள­வில்­லை­யென அந்­தப் பகுதி மக்­கள் சுட்­டிக்­காட்­டு­கின்­ற­னர்.

அதி­ர­டிப்­படை முகா­மின் கழி­வு­கள் அதன் அருகே உள்ள ஒரு வெற்று நிலப்­ப­ரப்­புக்­குள் தொட்டி கட்­டப்­பட்டு விடப்பட்டு அதனூடாக நேர­டி­ யா­கவே தனி­யான குழாய் வழி­யா­கப் பண்­ணைக் கட­லுக்­குள் செலுத்­தப்­ப­டு­வது கண்­ட­றி­யப்­பட்­டுள்­ளது.

மிக­வும் இர­க­சி­ய­மான முறை­யில் இந்த நட­வ­டிக்கை மேற்­கொள்­ளப்­ப­டு­கி­றது என குற்றஞ்சாட்டப்படுகிறது.முகா­மின் கழி­வு­கள் அனைத்­தும் நிலத்­துக்குக் கீழான குழாய் மூலம் மதகு வழி­யா­கக் கொண்­டு­வ­ரப்­பட்டு கட­லி­னுள் செலுத்­தப்­ப­டு­கி­றது.அதி­லி­ருந்து எழும்  துர்­நாற்­றம் சகித்­துக்கொள்­ள­  மு­டி­யா­த­ளவு உள்­ளது. மலக் கழி­வு­க­ளும்  இதன் மூலம் அகற்­றப்­ப­டு­கின்­றதா எனக் கரு­து­ம­ள­வுக்கு அந்­தக் கழி­வு­களில் இருந்து பெரும் துர் நாற்றம் எழுகின்றது.

‘‘இத­னால் அந்­தக் கடற்­க­ரைப் பிர­தே­சம் மாச­டை­வது மட்­டு­மன்றி கட­லுக்­குச் செல்­லும் தொழி­லா­ளர்­க­ளுக்­கும் பாதிப்பை ஏற்­ப­டுத்­து­கின்­றது. இதனை அண்­டிய பகு­தி­யின் ஊடா­க­வும் தொழி­லா­ளர்­கள்  கட­லுக்­குச் செல்­கின்­ற­னர். அவர்­க­ளுக்­குத் தோல் நோய்­கள் தொற்­றும் அபா­ய­மும் ஏற்­ப­டுமோ என அஞ்­சத்­தோன்­று­கின்­றது. இத­னைக் கட்­டுப்­ப­டுத்த வேண்­டிய சுகா­தா­ரத் திணைக்­க­ளம் மற்­றும் கடற்­றொ­ழில் திணைக்­க­ளம் என்­ப­ன­வும் இதே பண்­ணைப் பகு­தி­யி­லேயே அமைந்­துள்­ளன.  ஆனால் இதனை மட்டும் கண்டுகொள்ள மாட்டார்கள்’’ என்று அந்தப் பகுதி மக்கள் தெரிவித்தனர்.

இது தொடர்­பில் சுகா­தார அதி­கா­ரி­கள், கடற்­றொ­ழில் திணைக்­கள அதி­கா­ரி­கள் மற்­றும் மாந­கர சபை­யி­னர் உட­னடி நட­வ­டிக்கை எடுக்க வேண்­டும் எனவும் பிர­தே­சத்­தைச் சேர்ந்த மக்­கள் கோரிக்கை விடுத்­த­னர்.

இது தொடர்­பில் யாழ்ப்­பா­ணம் மாந­கர சபை­யி­ன­ரு­டன் தொடர்பு கொண்டு கேட்­ட­போது, ”இவ்­வாறு கழி­வு­களை கட­லுக்­குள் செலுத்­து­வது தொடர்­பில் இது­வரை எந்த தக­வ­லும் எமக்­குக் கிடைக்­க­வில்லை. தற்­போது சுட்­டிக்­காட்­டப்­ப­டு­ வ­தால் அது தொடர்­பில் உடன் ஆரா­யப்­ப­டும்” என்­ற­னர்.

Leave a comment

Your email address will not be published.