கேஸ் விலை மீண்டும் அதிகரிப்பு

126 0

லாஃப் கேஸ் நிறுவனம் சமையல் எரிவாயு விலையை உயர்த்த முடிவு செய்துள்ளது. இதன்படி, 12.5 கிலோ கிராம் நிறையுடைய சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரின் விலை 200 ரூபாவால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி லாஃப் சமையல் எரிவாயு 12.5 கிலோ கிராமின் புதிய விலை 5,280 என்று அந்நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

அத்துடன், 5 கிலோ கிராம் லாஃப் கேஸ் சமையல் எரிவாயுவின் விலை 80 ரூபாவினால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அதன் புதிய விலை 2,112 ரூபாவாகும்.

மேலும் 2 கிலோ கிராம் லாஃப் கேஸ் சமையல் எரிவாயுவின் விலை 32 ரூபாவினால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அதன் புதிய விலை 845 ரூபாவாகும் என லாஃப் கேஸ் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.