தமிழீழத்தின் திசைகளில் மோதும் காற்றில் கலந்து விட்ட தென்றல். லெப். கேணல் டேவிட்

Posted by - June 9, 2023
தமிழீழத்தின் திசைகளில் மோதும் காற்றில் கலந்து விட்ட தென்றல். விடுதலைப் போராட்டத்தின் பல்வேறு பரிமாணங்களையும் தன் காலத்திலேயே நேரடியாகக் கண்ட…
Read More

‘தலைவரின் அக்கினிக்குழந்தை லெப் கேணல் அகிலா.!’

Posted by - October 30, 2022
எங்கள் தலைவரின் சேனைக்குள் உருவான ‘அக்கினிக் குழந்தை’ மெல்ல உயிர்ப்புக்காக உழைத்தவர்களில் லெப்.கேணல் அகிலாவின் பங்கும் அளப்பரியது. அவருள் இருந்த…
Read More

தியாகி லெப் கேணல் திலீபனின் தியாகப்பயணம் -பன்னிரண்டாம் நாள் 26-09-1987

Posted by - September 26, 2022
திலீபனுடன் பன்னிரெண்டாம் நாள் – 26.09. 1987 தியாகி லெப்.கேணல் திலீபன் பாரதப் படைகளுக்கெதிராக நீராகாரம்கூட அருந்தாது பன்னிரண்டு நாட்கள்…
Read More

தியாகி லெப் கேணல் திலீபனின் தியாகப்பயணம் -பத்தாம் நாள் 24-09-1987

Posted by - September 25, 2022
திலீபனுடன் பத்தாம் நாள் -24-09-1987 பெற்றோர் – பிள்ளைகள் – சகோதரர்- உற்றார்- உறவினர்- நண்பர் இவர்களின் யாராவது நம்…
Read More

தியாகி லெப் கேணல் திலீபனின் தியாகப்பயணம் -ஒன்பதாம் நாள் 23-09-1987

Posted by - September 23, 2022
திலீபனுடன் ஒன்பதாம் நாள் -23-09-1987 அதிகாலை 5 மணியிருக்கும். கிழக்குப் பக்கத்தே தேர்முட்டி வாசலில் நின்றிருந்த வேப்ப மரத்தினின்று குயில்…
Read More

தியாகி லெப் கேணல் திலீபனின் தியாகப்பயணம் -எட்டாம் நாள் 22-09-1987

Posted by - September 23, 2022
திலீபனுடன் எட்டாம் நாள் -22-09-1987 இன்று அதிகாலையிலே நிரஞ்சன் குழுவின் கொட்டகை போடும் வேலையை ஆரம்பித்து விட்டனர். முதல் நாள்…
Read More

தியாகி லெப் கேணல் திலீபனின் தியாகப்பயணம் –ஏழாம் நாள் 21-09-1987

Posted by - September 21, 2022
திலீபனுடன் ஏழாம் நாள் -21-09-1987 இன்று காலையில் எழுந்ததும் முதல் வேலையாக யோகியை என் கண்கள் தேடின. நேற்றைய பேச்சுவார்த்ததையின்…
Read More